Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

13:32
7723 2ec3 500
13:31
5956 4764 500
Reposted fromslodziak slodziak viablackheartgirl blackheartgirl

March 12 2018

23:44
23:44
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viawasteland wasteland
23:44
23:43
3458 0a63
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
23:43
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viawasteland wasteland
23:41
- Czym według Ciebie jest miłość? - Mostem nad tym smutnym światem.
— czyjeś
Reposted fromadriannak adriannak viablackheartgirl blackheartgirl
23:41
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

March 11 2018

22:49
2716 2224 500
22:47
Za każdym mężczyzną, który odniósł sukces, stoi kobieta - która nie ma co na siebie włożyć.
— James Stewart
22:46
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
22:45
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
22:45
22:40
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
22:40
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viablackheartgirl blackheartgirl
22:39
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viablackheartgirl blackheartgirl
22:36
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski

January 27 2018

00:17
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

00:16
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
Reposted fromkostuchna kostuchna viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl